Tiện ích

  • Tủ khóa điện tử

  • Minibar

  • Điện thoại gọi trong ngước và quốc tế

  • Mạng không dây tốc độ cao

  • Dép đi trong nhà

  • Tivi

Tiện ích