Video công ty

Giới thiệu Công ty Cổ phần Địa ốc No Va - Novaland

Giới thiệu Công ty Cổ phần Địa ốc No Va - Novaland

Được thành lập vào năm 1992, công ty Thành Nhơn (là tiền thân của công ty Novaland) khởi đầu bằng hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản. Tháng 11/2004, Công ty Novaland với số vốn 350 tỷ đồng ra đời trên cơ sở hợp nhất các công ty thành
Bản tin hàng tháng
Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Novaland để hiểu rõ hơn về chúng tôi