CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUNRISE RIVERSIDE "QUÝ 3/2016"

(Thời hạn áp dụng từ ngày 03/09/2016) 

1. Lịch thanh toán áp dụng: Các PA thanh toán nhanh 40%, 70% và 99% chỉ áp dụng cho các trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp Công ty, không hỗ trợ các trường hợp khách vay Ngân hàng (ngoại trừ khách vay bằng tài sản khác) 

a/ Lịch thanh toán đối với tháp G1 :  

b/ Áp dụng cho tháp G3, G4, G5 

2. Tiêu chuẩn hoàn thiện: Hoàn thiện thô 

3. Thời hạn áp dụng: từ ngày 03/09/2016 

(Thời hạn áp dụng từ ngày 03/09/2016)

1. Lịch thanh toán áp dụng : Các PA thanh toán nhanh 40%, 75% và 99% chỉ áp dụng cho các trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp, Công ty không hỗ trợ các trường hợp khách vay Ngân hàng ( ngoại trừ khách hàng vay bằng tài sản khác )