CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN THE PARK AVENUE QUÝ 1/2017

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 1/2017

(Áp dụng cho Căn hộ bảng giá A và Office-tel)

I. Lịch thanh toán:

II. Lịch thanh toán rút ngắn: (Lịch thanh toán thỏa thuận, không áp dụng cho KH vay Ngân hàng thế chấp chính BĐS của DA để thanh toán)

III. Ưu đãi chung:
1. Tặng gói trang trí nội thất: Giá trị gói trang trí nội thất được trừ vào giá bán gồm VAT:
+ Căn hộ 2 PN (DT tim tường từ70m2 đến 85m2): trừ 150,000,000 đồng 
+ Căn hộ 3 PN (DT tim tường từ 90 m2 đến 115m2): trừ 210,000,000 đồng 
+ Lô officetel (DT tim tường ≤ 50m2): trừ 75,000,000 đồng 
+ Lô officetel (DT tim tường >50m2): trừ 90,000,000 đồng

2. Chính sách ưu đãi liên kết vùng:
- Khách hàng có Hộ Khẩu hoặc KT3 hoặc làm việc (Hợp đồng lao động, Giấy xác nhận Công Tác) ở Quận 11, 10, 5, 6, Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân được nhận ưu đãi 1%.
- Khách hàng cũ đã mua sản phẩm của Novaland mua thêm được ưu đãi 1%.
(Khách hàng được áp dụng cả 2 trường hợp nếu đủ điều kiện)

3. Khách hàng được nhận ưu đãi các Chương trình bán hàng chung.

IV. Thời gian áp dụng Chương trình: từ ngày 04/03/2017 cho đến khi có thông báo mới.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 1/2017
(Áp dụng cho Căn hộ bảng giá B có điều kiện)

I. Các căn hộ được áp dụng:
- Tháp PA1: căn hộ số 7, 09B
- Tháp PA2: căn hộ số 2, 3, 4, 6

II. Lịch thanh toán:


III. Lịch thanh toán rút ngắn: (Lịch thanh toán thỏa thuận, không áp dụng cho KH vay Ngân hàng thế chấp chính BĐS của DA để thanh toán)


IV. Ưu đãi chung:
1. Tặng gói trang trí nội thất: Giá trị gói trang trí nội thất được trừ vào giá bán gồm VAT:
+ Căn hộ 2 PN (DT tim tường từ70m2 đến 85m2):  trừ 150,000,000 đồng 

2. Khách hàng được tặng gói miễn phí quản lý trong 6 năm tương đương 2% giá trị căn hộ (giá trị gói phí quản lý được trừ trực tiếp vào giá bán gồm VAT).

3. Chính sách ưu đãi liên kết vùng:
- Khách hàng có Hộ Khẩu hoặc KT3 hoặc làm việc (Hợp đồng lao động + Giấy xác nhận Công Tác) ở Quận 11, 10, 5, 6, Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân được nhận ưu đãi 1%.
- Khách hàng cũ đã mua sản phẩm của Novaland mua thêm được ưu đãi 1%.
(Khách hàng được áp dụng cả 2 trường hợp nếu đủ điều kiện)

4. Khách hàng được nhận ưu đãi các Chương trình bán hàng chung.

V. Thời gian áp dụng Chương trình: từ ngày 04/03/2017 cho đến khi có thông báo mới.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 1/2017 
(Áp dụng cho Shophouse)

I. Lịch thanh toán:


II. Lịch thanh toán rút ngắn: (Lịch thanh toán thỏa thuận, không áp dụng cho KH vay Ngân hàng thế chấp chính BĐS của DA để thanh toán)

III. Ưu đãi chung:
1. Chính sách ưu đãi liên kết vùng:
- Khách hàng có Hộ Khẩu hoặc KT3 hoặc làm việc (Hợp đồng lao động, Giấy xác nhận Công Tác) ở Quận 11, 10, 5, 6, Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân được nhận ưu đãi 1%.
- Khách hàng cũ đã mua sản phẩm của Novaland mua thêm được ưu đãi 1%.
(Khách hàng được áp dụng cả 2 trường hợp nếu đủ điều kiện)

2. Khách hàng được nhận ưu đãi các Chương trình bán hàng chung.

IV. Thời gian áp dụng Chương trình: từ ngày 01/03/2017 cho đến khi có thông báo mới.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 1/2017

(Lịch thanh toán đặc biệt)

I. Đối tượng được áp dụng chương trình:
- Khách hàng cũ đã mua các sản phẩm Dự án Novaland: được mua bất kỳ sản phẩm thuộc Dự án The Park Avenue (không áp dụng cho shophouse).

II. Lịch thanh toán:

Ghi chú: khách hàng thanh toán nhanh áp dụng theo Chương trình bán hàng Quý 1/2017 điều chỉnh (A hoặc B ứng với mỗi sản phẩm đã được quy định).

III. Ưu đãi chung:
1. Tặng gói trang trí nội thất: Giá trị gói trang trí nội thất được trừ vào giá bán gồm VAT:
+ Căn hộ 2 PN (DT tim tường từ70m2 đến 85m2): trừ 300,000,000 đồng 
+ Căn hộ 3 PN (DT tim tường từ 90 m2 đến 115m2): trừ 450,000,000 đồng 
+ Lô officetel (DT tim tường ≤ 50m2): trừ 120,000,000 đồng 
+ Lô officetel (DT tim tường >50m2): trừ 145,000,000 đồng

2. Chính sách ưu đãi liên kết vùng:
- Khách hàng có Hộ Khẩu hoặc KT3 hoặc làm việc (Hợp đồng lao động, Giấy xác nhận Công Tác) ở Quận 11, 10, 5, 6, Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân được nhận ưu đãi 1%.
- Khách hàng cũ đã mua sản phẩm của Novaland mua thêm được ưu đãi 1%.
(Khách hàng được áp dụng cả 2 trường hợp nếu đủ điều kiện)

3. Khách hàng được nhận ưu đãi các Chương trình bán hàng chung.

IV. Thời gian áp dụng Chương trình: từ ngày 04/03/2017 cho đến khi có thông báo mới.


 

Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm
Hotline: 0943 79 79 79