CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ 1/2017 – DỰ ÁN BOTANICA

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG
QUÝ 1/2017 – DỰ ÁN BOTANICA

(Áp dụng cho căn hộ và căn hộ tầng trệt)

I. LỊCH THANH TOÁN (Áp dụng cho căn hộ và căn hộ tầng trệt):

II. THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ ngày 12.01.2017 – đến khi có thông báo mới.