CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN WILTON TOWER

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ I - 2017
(Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2017 đến khi có thông báo mới)

QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG.
1. ƯU ĐÃI LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG.
- Khách hàng có HKTT; KT3 hoặc đang công tác (HĐLĐ; Quyết định bổ nhiệm; Giấy xác nhận công tác) tại Bình Thạnh, Quận 2, Quận 1, Quận Phú Nhuận được nhận ưu đãi 1%.
2. ƯU ĐÃI THANH TOÁN NHANH.
- Khách hàng chọn Phương Án 1: Qùa tặng chiết khấu 6%
- Khách hàng chọn Phương Án 2: Qùa tặng chiết khấu 8.5%
- Khách hàng chọn Phương Án 3: Qùa tặng chiết khấu 10%
- Khách hàng chọn Phương Án 4: Qùa tặng chiết khấu 5 %


CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG QUÝ I - 2017
(Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2017 đến khi có thông báo mới)

QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG.
1. ƯU ĐÃI LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG.

- Khách hàng có HKTT; KT3 hoặc đang công tác (HĐLĐ; Quyết định bổ nhiệm; Giấy xác nhận công tác) tại Bình Thạnh, Quận 2, Quận 1, Quận Phú Nhuận được nhận ưu đãi 1%.
2. ƯU ĐÃI THANH TOÁN NHANH.
- Khách hàng chọn Phương Án 1: Qùa tặng chiết khấu 6%
- Khách hàng chọn Phương Án 2: Qùa tặng chiết khấu 8.5%
- Khách hàng chọn Phương Án 3: Qùa tặng chiết khấu 10%
- Khách hàng chọn Phương Án 4: Qùa tặng chiết khấu 5 %

Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm
Hotline: 0903 79 55 99