Cách thức tham gia

Bước 1: Đăng ký trở thành Đối tác kinh doanh ngay tại đây: bit.ly/DoitackinhdoanhcuaNovaland

Bước 2: Đại diện Tập đoàn Novaland sẽ gọi điện để mời Đối tác đến hoàn thành thủ tục, hồ sơ và nhận trưởng nhóm kinh doanh trong vòng 48 tiếng

Bước 3: Tham dự buổi đào tạo về thông tin Tập đoàn và các dự án, loại hình sản phẩm Novaland đang phát triển. 

Bước 4: Nhận mã Đối tác, chính thức trở thành Đối tác kinh doanh Bất động sản của Novaland

Sau khi Khách hàng hoàn tất thủ tục giao dịch sản phẩm, Đối tác kinh doanh sẽ nhận được hoa hồng theo chính sách của Chương trình.