Điều kiện tham gia

  • Có kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, ô tô, tài chính, bảo hiểm …) và tất cả những ai mong muốn thử sức trong lĩnh vực Bất động sản.
  • Có mối quan hệ rộng, nhanh nhẹn, tự tin, khả năng giao tiếp tốt.
  • Có tinh thần cầu tiến, năng động.
  • Làm chủ được thời gian để hỗ trợ Khách hàng