Chương Trình Đối Tác Kinh Doanh Bất Động Sản

SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Đối tác Kinh doanh Bất động sản của Tập đoàn Novaland dành cho các ứng viên mong muốn tìm kiếm thêm cơ hội để gia tăng thu nhập cá nhân nhưng vẫn có thể đảm bảo thời gian theo đuổi công việc chính của mình

Bằng việc giới thiệu khách hàng tiềm năng có nhu cầu sở hữu bất động sản, các đối tác sẽ nhận được những khoản hoa hồng và thưởng hấp dẫn trên mỗi giao dịch thành công.

Thông tin chi tiết về Chương trình: