CẤP ĐỘ THẺ

Thẻ Platinum

 • Giảm 5% khi mua 02 sản phẩm mới
 • Giảm 10% khi người thân mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • 1 Voucher mua nhà trị giá 200 triệu
 • 1 Voucher nghỉ dưỡng giảm giá 100%
 • Ưu tiên chọn căn khi mua sản phẩm mới
 • Quà tặng sinh nhật trị giá 1,2 triệu
 • Quà tặng cuối năm trị giá 05 triệu

Tổng doanh số có VAT từ 50 tỷ đồng trở lên.

Thẻ Diamond 

 • Giảm 3% khi mua 02 sản phẩm mới
 • Giảm 2% khi người thân mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • 1 Voucher mua nhà trị giá 150 triệu
 • 1 Voucher nghỉ dưỡng giảm giá 100%
 • Ưu tiên chọn 01 căn khi mua sản phẩm mới
 • Quà tặng sinh nhật trị giá 01 triệu
 • Quà tặng cuối năm trị giá 02 triệu

Tổng doanh số có VAT từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng

Thẻ Titanium 

 • Giảm 2% khi mua sản phẩm mới
 • Giảm 1,5% khi người thân mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • 1 Voucher mua nhà trị giá 100 triệu
 • 1 Voucher nghỉ dưỡng giảm giá 50%

Tổng doanh số có VAT từ 50 tỷ đồng trở lên.

Thẻ Gold 

 • Giảm 1,5% khi mua 2 sản phẩm mới
 • Giảm 1% khi người thân mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • 1 Voucher mua nhà trị giá 50 triệu
 • 1 Voucher nghỉ dưỡng giảm giá 50%

Tổng doanh số có VAT từ 50 tỷ đồng trở lên.

Thẻ Member 

 • Quà tặng thương hiệu
 • Giảm 1% khi mua các sản phẩm mới
 • 1 Voucher mua nhà trị giá 30 triệu

Tổng doanh số có VAT từ 50 tỷ đồng trở lên.