Mặt bằng

1. Phòng gym
2. Khu cà phê
3. Sân tắm nắng
4. Hồ bơi người lớn
5. Hồ bơi trẻ em
6. Sân chơi trẻ em
7. Sinh hoạt cộng đồng
8. Vệ sinh, thay đồ