CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUNRISE CITYVIEW "QUÝ 3/2016"

Xin Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm. 
Hotline: 0936 09 79 89

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUNRISE CITYVIEW
"QUÝ 3/2016"

(Thời hạn áp dụng từ ngày 03/09/2016)


1. Các căn hộ  Sunrise Cityview được áp dụng: Tất cả căn hộ  tháp A và B

2. Lịch thanh toán áp dụng: Các PA thanh toán nhanh 55%, 75% và 99% chỉ áp dụng cho các trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp, Công ty không hỗ trợ các trường hợp khách vay Ngân hàng ( ngoại trừ khách hàng vay bằng tài sản khác )

3.Tiêu chuẩn hoàn thiện: Hoàn thiện thô

** Lưu ý: Đối với PA chuẩn 2 (Bên bán không hỗ trợ lãi vay), ngay khi ký Hợp đồng làm phụ lục cam kết khách hàng thanh toán đúng tiến độ theo quy định Hợp đồng. Trường hợp khách hàng không tuân thủ đúng phụ lục đã cam kết sẽ bị tính hồi tố lại số tiền đã ưu đãi .
Trong trường hợp bên thứ ba là người thừa kế hoặc bên nhận chuyển nhượng của Bên mua sẽ áp dụng theo nội dung như trên.

 

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN SUNRISE CITYVIEW
"QUÝ 3/2016"
(Thời hạn áp dụng từ ngày 03/09/2016)


1. Các lô Officetel Sunrise Cityview được áp dụng : Tất cả các lô Officetel tháp A và B

2. Lịch thanh toán áp dụng: Các PA thanh toán nhanh 40%, 75% và 99% chỉ áp dụng cho các trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp, Công ty không hỗ trợ các trường hợp khách vay Ngân hàng (ngoại trừ khách hàng vay bằng tài sản khác)

3/ Tiêu chuẩn hoàn thiện: Khách hàng mua được nâng cấp lên hoàn thiện cơ bản (Giao lô Officetel hoàn thiện cơ bản sau 03 tháng kể từ khi bàn giao thô)

** Lưu ý: Đối với PA chuẩn 2 (Bên bán không hỗ trợ lãi vay), ngay khi ký Hợp đồng làm phụ lục cam kết khách hàng thanh toán đúng tiến độ theo quy định Hợp đồng. Trường hợp khách hàng không tuân thủ đúng phụ lục đã cam kết sẽ bị tính hồi tố lại số tiền đã ưu đãi 
Trong trường hợp bên thứ ba là người thừa kế hoặc bên nhận chuyển nhượng của Bên mua sẽ áp dụng theo nội dung như trên.