Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

NVL001-2017-ACC 01 TPHCM 9/3/2017

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

NVL002-2017-ACC 05 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN THỊ TRƯỜNG VỐN

NVL003-2017-CMIR 02 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HOÀN THIỆN

NVL004-2017-PRO 04 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN

NVL005-2017-PRO 02 TPHCM 9/3/2017

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HẠ TẦNG

NVL006-2017-PRO 03 TPHCM 9/3/2017