Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ QUY TRÌNH

10. JD - RPM 02 TP.HCM 30/11/2016

KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN CAO CẤP

08. JD - PDT 02 TP.HCM 30/11/2016

KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG/ CƠ ĐIỆN

07. JD - PDT 02 TP.HCM 30/11/2016

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

06. JD - PDT 02 TP.HCM 30/11/2016

KỸ SƯ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AN TOÀN LAO ĐỘNG

05. JD - QA 02 TP.HCM 30/11/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

04. JD - PCD 02 TP.HCM 30/11/2016

KỸ SƯ XÂY DỰNG

02. JD - PCD 06 TP.HCM 30/11/2016

QUẢN LÝ DỰ ÁN

01.JD - PCD 02 TP.HCM 30/11/2016

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

JD-SEL-11 20 TP. HCM 01/07/2016

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

JD-SEL-05 04 TP. HCM 01/07/2016

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN XÂY DỰNG

JD - PCD 02 TP. HCM 31/08/2016