Tropic Garden   Xem vị trí Dự án trên Google Maps
ĐỊA CHỈ DỰ ÁN:
Số 49 Đường 66, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 384 66 666
Fax: (08) 377 52 999
Xem vị trí Văn phòng giao dịch trên Google Maps
ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 49 Đường 66, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 384 66 666
Fax: (08) 377 52 999
Hotline: 0903 69 48 88
info@novaland.com.vn
Hỗ trợ đính kèm các tập tin định dạng: Word, Excel, Acrobat, Zip, Rar