CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN THE PARK AVENUE
“ QUÝ 3 - 2016” 

 (Thời hạn áp dụng từ ngày 11/08/2016 đến khi có thông báo mới) 

I. Lịch thanh toán áp dụng cho các Căn hộ thuộc BẢNG GIÁ SÔ 1 và Officetel:


II. Lịch thanh toán đặc biệt áp dụng cho các Căn hộ thuộc BẢNG GIÁ SỐ 2:


III. Lịch thanh toán khách hàng nhận nợ Ngân hàng thanh toán 99% và nhận hỗ trợ lãi suất từ Chủ đầu tư (không áp dụng mức ưu đãi chiết khấu cho lịch thanh toán 99% quy định tại mục I và II)


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm 
 Hotline: 0938 83 50 50