Luật số 45/2013/QH13 của Quốc Hội: Luật đất đai

Số, ký hiệu 45/2013/QH13 Ngày ban hành 29/11/2013
Loại văn bản Luật Nguồn trích  
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo  
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức danh Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/07/2014

Xem thêm

Luật số 56/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Nhà ở

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Xem thêm

Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội : Luật đất đai

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
Xem thêm