SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 

Novaland Group là công ty Cổ phần
hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực
Đầu tư, Phát triển Bất động sản
ở 
Việt Nam. Từ Nova bắt nguồn từ tiếng
La Tinh: Novator, có nghĩa là người
cải tiến.

Được thành lập ngày 18.09.1992
(tiền thân là công ty TNHH TM Thành Nhơn),
Tập đoàn Nova hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất kinh doanh thú y, thuốc thủy sản,

xây biệt thự cho thuê.

Năm 2007 do sự khác biệt ngành nghề
nên Tập đoàn Nova tách làm hai nhóm công ty:


ANOVA CORPORATION: 
Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chuỗi giá trị cung cấp nguồn thực phẩm sạch có
truy nguyên nguồn gốc. 
(www.anovacorp.vn)
NOVALAND GROUP:
Hoạt động trong lĩnh vực
Bất động sản. 
(www.novaland.com.vn)

Hiện nay, Novaland Group trở thành
một trong những công ty có uy tín
trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển
Bất động sản với tổng số vốn điều lệ
5.200 tỷ đồng.