CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG DỰ ÁN THE SUN AVENUE 

"QUÝ III/2016"

(Áp dụng từ ngày 01/09/2016 đến khi  thông báo mới)

I. LỊCH THANH TOÁN KHÔNG QUA NGÂN HÀNG:

* Tháp SAV.1:


* Tháp SAV.2 & SAV.3:


* Tháp SAV.4:


II. LỊCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG:

III. THỜI GIAN ÁP DỤNG: T ny 01/09/2016 đến khi thông báo mới

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm

Hotline:  0903 08 22 62 - 0938 221 226