Galaxy 9 tọa lạc tại mặt tiền đường
Nguyễn Khoái, Quận 4, sở hữu vị trí
giao thông liên vùng thuận lợi.

  • Cách Quận 1 chỉ 5 phút
    qua cầu Calmette.
  • Cách Quận 5 chỉ 3 phút
    qua cầu Nguyễn Văn Cừ.